object(mikehaertl\pdftk\DataFields)#441 (3) { ["_string":"mikehaertl\pdftk\DataFields":private]=> string(11952) "--- FieldType: Text FieldName: DNINIE FieldNameAlt: DNI/NIE: FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldMaxLength: 12 --- FieldType: Text FieldName: País de nacimiento FieldNameAlt: País de nacimiento: FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldMaxLength: 20 --- FieldType: Text FieldName: Nacionalidad FieldNameAlt: Nacionalidad: FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldMaxLength: 20 --- FieldType: Text FieldName: Nombre FieldNameAlt: Nombre: FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldMaxLength: 40 --- FieldType: Text FieldName: Apellido 1 FieldNameAlt: Apellido 1: FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldMaxLength: 40 --- FieldType: Text FieldName: Apellido 2 FieldNameAlt: Apellido 2: FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldMaxLength: 40 --- FieldType: Text FieldName: Centro de reconocimiento FieldNameAlt: Centro de reconocimiento: FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldMaxLength: 40 --- FieldType: Text FieldName: Nombre de la autoescuela FieldNameAlt: Nombre de la autoescuela: FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldMaxLength: 40 --- FieldType: Text FieldName: Número de autoescuela FieldNameAlt: Número de autoescuela: FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldMaxLength: 20 --- FieldType: Text FieldName: Sección FieldNameAlt: Sección: FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldMaxLength: 10 --- FieldType: Text FieldName: Dígito de Control FieldNameAlt: Dígito de Control: FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldMaxLength: 10 --- FieldType: Text FieldName: Centro de formaciónInicial Reciclaje FieldNameAlt: Centro de formación_Inicial Reciclaje FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldMaxLength: 30 --- FieldType: Text FieldName: Fecha inicio cursoInicial Reciclaje FieldNameAlt: Fecha inicio curso:_Inicial Reciclaje FieldFlags: 0 FieldJustification: Center --- FieldType: Text FieldName: Fecha fincertificación cursoInicial Reciclaje FieldNameAlt: Fecha fin/certificación curso:_Inicial Reciclaje FieldFlags: 0 FieldJustification: Center --- FieldType: Text FieldName: Centro de formaciónInicial Reciclaje_2 FieldNameAlt: Centro de formación_Inicial Reciclaje FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldMaxLength: 30 --- FieldType: Text FieldName: Fecha inicio cursoInicial Reciclaje_2 FieldNameAlt: Fecha inicio curso:_Inicial Reciclaje FieldFlags: 0 FieldJustification: Center --- FieldType: Text FieldName: Fecha fincertificación cursoInicial Reciclaje_2 FieldNameAlt: Fecha fin/certificación curso:_Inicial Reciclaje FieldFlags: 0 FieldJustification: Center --- FieldType: Text FieldName: Centro de formaciónInicial Reciclaje_3 FieldNameAlt: Centro de formación_Inicial Reciclaje FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldMaxLength: 30 --- FieldType: Text FieldName: Fecha inicio cursoInicial Reciclaje_3 FieldNameAlt: Fecha inicio curso:_Inicial Reciclaje FieldFlags: 0 FieldJustification: Center --- FieldType: Text FieldName: Fecha fincertificación cursoInicial Reciclaje_3 FieldNameAlt: Fecha fin/certificación curso:_Inicial Reciclaje FieldFlags: 0 FieldJustification: Center --- FieldType: Text FieldName: Centro de formaciónInicial Reciclaje_4 FieldNameAlt: Centro de formación_Inicial Reciclaje FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldMaxLength: 30 --- FieldType: Text FieldName: Fecha inicio cursoInicial Reciclaje_4 FieldNameAlt: Fecha inicio curso:_Inicial Reciclaje FieldFlags: 0 FieldJustification: Center --- FieldType: Text FieldName: Fecha fincertificación cursoInicial Reciclaje_4 FieldNameAlt: Fecha fin/certificación curso:_Inicial Reciclaje FieldFlags: 0 FieldJustification: Center --- FieldType: Text FieldName: Fecha aprobación curso FieldNameAlt: Fecha aprobación curso: FieldFlags: 0 FieldJustification: Left --- FieldType: Text FieldName: Fecha fincertificación curso FieldNameAlt: Fecha fin/certificación curso: FieldFlags: 0 FieldJustification: Left --- FieldType: Text FieldName: Tipo Vía FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldMaxLength: 12 --- FieldType: Text FieldName: Nombre de la vía FieldNameAlt: Nombre de la vía: FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldMaxLength: 40 --- FieldType: Text FieldName: Número FieldNameAlt: Número: FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldMaxLength: 10 --- FieldType: Text FieldName: Bloque FieldNameAlt: Bloque: FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldMaxLength: 10 --- FieldType: Text FieldName: Portal FieldNameAlt: Portal: FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldMaxLength: 10 --- FieldType: Text FieldName: Escalera FieldNameAlt: Escalera: FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldMaxLength: 10 --- FieldType: Text FieldName: Planta FieldNameAlt: Planta: FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldMaxLength: 10 --- FieldType: Text FieldName: Puerta FieldNameAlt: Puerta: FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldMaxLength: 10 --- FieldType: Text FieldName: KM FieldNameAlt: KM: FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldMaxLength: 8 --- FieldType: Text FieldName: Código Postal FieldNameAlt: Código Postal: FieldFlags: 0 FieldJustification: Left --- FieldType: Choice FieldName: Provincia FieldNameAlt: Despliegue la lista para ver las provincias FieldFlags: 71434240 FieldValue: FieldJustification: Left FieldStateOption: FieldStateOption: Palmas, Las FieldStateOption: Zamora FieldStateOption: Burgos FieldStateOption: Córdoba FieldStateOption: Albacete FieldStateOption: Bizkaia FieldStateOption: León FieldStateOption: Lleida FieldStateOption: Cáceres FieldStateOption: Girona FieldStateOption: Guadalajara FieldStateOption: Cantabria FieldStateOption: Jaén FieldStateOption: Pontevedra FieldStateOption: Teruel FieldStateOption: Balears, Illes FieldStateOption: Barcelona FieldStateOption: Araba/Álava FieldStateOption: Badajoz FieldStateOption: Segovia FieldStateOption: Cuenca FieldStateOption: Melilla FieldStateOption: Sevilla FieldStateOption: Zaragoza FieldStateOption: Madrid FieldStateOption: Málaga FieldStateOption: Alicante/Alacant FieldStateOption: Castellón/Castelló FieldStateOption: Ceuta FieldStateOption: Cádiz FieldStateOption: Huelva FieldStateOption: Huesca FieldStateOption: Granada FieldStateOption: Soria FieldStateOption: Asturias FieldStateOption: Ourense FieldStateOption: Tarragona FieldStateOption: Valladolid FieldStateOption: Murcia FieldStateOption: Rioja, La FieldStateOption: Gipuzkoa FieldStateOption: Santa Cruz de Tenerife FieldStateOption: Salamanca FieldStateOption: Ciudad Real FieldStateOption: Coruña, A FieldStateOption: Valencia/València FieldStateOption: Almería FieldStateOption: Lugo FieldStateOption: Toledo FieldStateOption: Navarra FieldStateOption: Ávila FieldStateOption: Palencia --- FieldType: Choice FieldName: Municipio FieldNameAlt: Despliegue la lista para ver los municipios después de haber elegido la provincia FieldFlags: 67239936 FieldJustification: Left --- FieldType: Text FieldName: Localidad FieldNameAlt: Localidad: FieldFlags: 0 FieldJustification: Left --- FieldType: Text FieldName: En FieldNameAlt: En FieldFlags: 0 FieldJustification: Left --- FieldType: Text FieldName: a FieldNameAlt: día FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldMaxLength: 2 --- FieldType: Text FieldName: de FieldNameAlt: de FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldMaxLength: 10 --- FieldType: Button FieldName: sexo FieldFlags: 49152 FieldJustification: Left FieldStateOption: hombre FieldStateOption: mujer FieldStateOption: Off --- FieldType: Text FieldName: Fecha nacimiento FieldNameAlt: Fecha nacimiento (dd/mm/aaaa) FieldFlags: 0 FieldJustification: Left --- FieldType: Button FieldName: lentes FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldStateOption: Yes FieldStateOption: Off --- FieldType: Button FieldName: condRestrictivas FieldNameAlt: Condiciones Restrictivas FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldStateOption: Yes FieldStateOption: Off --- FieldType: Button FieldName: ValLimit FieldNameAlt: Validez Limitada FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldStateOption: Yes FieldStateOption: Off --- FieldType: Text FieldName: Centro de Examen FieldNameAlt: Centro de Examen: FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldMaxLength: 40 --- FieldType: Text FieldName: Perfil FieldNameAlt: Perfil FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldMaxLength: 20 --- FieldType: Text FieldName: Número de Centro de Formación FieldNameAlt: Número de Centro de Formación: FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldMaxLength: 20 --- FieldType: Text FieldName: Código Curso FieldNameAlt: Código Curso FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldMaxLength: 10 --- FieldType: Button FieldName: tramite FieldFlags: 49152 FieldJustification: Left FieldStateOption: autorizacion FieldStateOption: rpv FieldStateOption: permiso FieldStateOption: Off --- FieldType: Button FieldName: transmision FieldFlags: 49152 FieldJustification: Left FieldStateOption: automatica FieldStateOption: C197 FieldStateOption: AM3ruedas FieldStateOption: manual FieldStateOption: Off FieldStateOption: B96 --- FieldType: Button FieldName: autorizacionMMPP FieldFlags: 49152 FieldJustification: Left FieldStateOption: prorroga FieldStateOption: obtencion FieldStateOption: Off --- FieldType: Button FieldName: FormBasica FieldFlags: 49152 FieldJustification: Left FieldStateOption: reciclaje FieldStateOption: inicial FieldStateOption: Off --- FieldType: Button FieldName: FormCisternas FieldFlags: 49152 FieldJustification: Left FieldStateOption: reciclaje FieldStateOption: inicial FieldStateOption: Off --- FieldType: Button FieldName: FormClase1 FieldFlags: 49152 FieldJustification: Left FieldStateOption: reciclaje FieldStateOption: inicial FieldStateOption: Off --- FieldType: Button FieldName: FormClase7 FieldFlags: 49152 FieldJustification: Left FieldStateOption: reciclaje FieldStateOption: inicial FieldStateOption: Off --- FieldType: Text FieldName: año FieldNameAlt: año actual FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldMaxLength: 4 --- FieldType: Button FieldName: Imprimir FieldNameAlt: Imprimir formulario FieldFlags: 65536 FieldJustification: Left --- FieldType: Text FieldName: teléfono FieldNameAlt: teléfono FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldMaxLength: 15 --- FieldType: Text FieldName: correo electronico FieldNameAlt: correo electrónico FieldFlags: 0 FieldJustification: Left --- FieldType: Choice FieldName: idioma FieldNameAlt: Idioma de la prueba teórica FieldFlags: 131072 FieldValue: FieldValueDefault: FieldJustification: Left FieldStateOption: FieldStateOption: Castellano FieldStateOption: Francés FieldStateOption: Inglés FieldStateOption: Valenciano FieldStateOption: Catalán FieldStateOption: Gallego FieldStateOption: Euskera FieldStateOption: Alemán --- FieldType: Choice FieldName: Tipo de permiso FieldFlags: 131072 FieldValue: FieldValueDefault: EB FieldJustification: Left FieldStateOption: FieldStateOption: A FieldStateOption: B FieldStateOption: C FieldStateOption: D FieldStateOption: AM FieldStateOption: D1 FieldStateOption: C1 FieldStateOption: A1 FieldStateOption: A2 FieldStateOption: EC1 FieldStateOption: ED1 FieldStateOption: LVA FieldStateOption: LCM FieldStateOption: EB FieldStateOption: EC FieldStateOption: ED --- FieldType: Text FieldName: Elija FieldFlags: 0 FieldJustification: Left --- FieldType: Button FieldName: Empadronamiento FieldNameAlt: Verificación de residencia FieldFlags: 0 FieldJustification: Left FieldStateOption: Off FieldStateOption: On --- FieldType: Button FieldName: etiqueta tasa adr FieldFlags: 65536 FieldJustification: Left --- FieldType: Text FieldName: TASA OBTENCIÓN FieldFlags: 0 FieldJustification: Center --- FieldType: Text FieldName: TASA ADR FieldFlags: 0 FieldJustification: Center --- FieldType: Text FieldName: TASA RPV FieldFlags: 0 FieldJustification: Center --- FieldType: Button FieldName: etiqueta tasa OBTENCIÓN FieldFlags: 65536 FieldJustification: Left --- FieldType: Button FieldName: etiqueta tasa RPV FieldFlags: 65536 FieldJustification: Left" ["_array":"mikehaertl\pdftk\DataFields":private]=> array(71) { [0]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(6) "DNINIE" ["FieldNameAlt"]=> string(8) "DNI/NIE:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "12" } [1]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(19) "País de nacimiento" ["FieldNameAlt"]=> string(20) "País de nacimiento:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "20" } [2]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(12) "Nacionalidad" ["FieldNameAlt"]=> string(13) "Nacionalidad:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "20" } [3]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(6) "Nombre" ["FieldNameAlt"]=> string(7) "Nombre:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "40" } [4]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(10) "Apellido 1" ["FieldNameAlt"]=> string(11) "Apellido 1:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "40" } [5]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(10) "Apellido 2" ["FieldNameAlt"]=> string(11) "Apellido 2:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "40" } [6]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(24) "Centro de reconocimiento" ["FieldNameAlt"]=> string(25) "Centro de reconocimiento:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "40" } [7]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(24) "Nombre de la autoescuela" ["FieldNameAlt"]=> string(25) "Nombre de la autoescuela:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "40" } [8]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(22) "Número de autoescuela" ["FieldNameAlt"]=> string(23) "Número de autoescuela:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "20" } [9]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(8) "Sección" ["FieldNameAlt"]=> string(9) "Sección:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "10" } [10]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(18) "Dígito de Control" ["FieldNameAlt"]=> string(19) "Dígito de Control:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "10" } [11]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(37) "Centro de formaciónInicial Reciclaje" ["FieldNameAlt"]=> string(38) "Centro de formación_Inicial Reciclaje" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "30" } [12]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(35) "Fecha inicio cursoInicial Reciclaje" ["FieldNameAlt"]=> string(37) "Fecha inicio curso:_Inicial Reciclaje" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(6) "Center" } [13]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(46) "Fecha fincertificación cursoInicial Reciclaje" ["FieldNameAlt"]=> string(49) "Fecha fin/certificación curso:_Inicial Reciclaje" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(6) "Center" } [14]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(39) "Centro de formaciónInicial Reciclaje_2" ["FieldNameAlt"]=> string(38) "Centro de formación_Inicial Reciclaje" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "30" } [15]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(37) "Fecha inicio cursoInicial Reciclaje_2" ["FieldNameAlt"]=> string(37) "Fecha inicio curso:_Inicial Reciclaje" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(6) "Center" } [16]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(48) "Fecha fincertificación cursoInicial Reciclaje_2" ["FieldNameAlt"]=> string(49) "Fecha fin/certificación curso:_Inicial Reciclaje" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(6) "Center" } [17]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(39) "Centro de formaciónInicial Reciclaje_3" ["FieldNameAlt"]=> string(38) "Centro de formación_Inicial Reciclaje" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "30" } [18]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(37) "Fecha inicio cursoInicial Reciclaje_3" ["FieldNameAlt"]=> string(37) "Fecha inicio curso:_Inicial Reciclaje" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(6) "Center" } [19]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(48) "Fecha fincertificación cursoInicial Reciclaje_3" ["FieldNameAlt"]=> string(49) "Fecha fin/certificación curso:_Inicial Reciclaje" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(6) "Center" } [20]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(39) "Centro de formaciónInicial Reciclaje_4" ["FieldNameAlt"]=> string(38) "Centro de formación_Inicial Reciclaje" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "30" } [21]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(37) "Fecha inicio cursoInicial Reciclaje_4" ["FieldNameAlt"]=> string(37) "Fecha inicio curso:_Inicial Reciclaje" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(6) "Center" } [22]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(48) "Fecha fincertificación cursoInicial Reciclaje_4" ["FieldNameAlt"]=> string(49) "Fecha fin/certificación curso:_Inicial Reciclaje" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(6) "Center" } [23]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(23) "Fecha aprobación curso" ["FieldNameAlt"]=> string(24) "Fecha aprobación curso:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" } [24]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(29) "Fecha fincertificación curso" ["FieldNameAlt"]=> string(31) "Fecha fin/certificación curso:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" } [25]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(9) "Tipo Vía" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "12" } [26]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(17) "Nombre de la vía" ["FieldNameAlt"]=> string(18) "Nombre de la vía:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "40" } [27]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(7) "Número" ["FieldNameAlt"]=> string(8) "Número:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "10" } [28]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(6) "Bloque" ["FieldNameAlt"]=> string(7) "Bloque:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "10" } [29]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(6) "Portal" ["FieldNameAlt"]=> string(7) "Portal:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "10" } [30]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(8) "Escalera" ["FieldNameAlt"]=> string(9) "Escalera:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "10" } [31]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(6) "Planta" ["FieldNameAlt"]=> string(7) "Planta:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "10" } [32]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(6) "Puerta" ["FieldNameAlt"]=> string(7) "Puerta:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "10" } [33]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(2) "KM" ["FieldNameAlt"]=> string(3) "KM:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(1) "8" } [34]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(14) "Código Postal" ["FieldNameAlt"]=> string(15) "Código Postal:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" } [35]=> array(7) { ["FieldType"]=> string(6) "Choice" ["FieldName"]=> string(9) "Provincia" ["FieldNameAlt"]=> string(43) "Despliegue la lista para ver las provincias" ["FieldFlags"]=> string(8) "71434240" ["FieldValue"]=> string(0) "" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldStateOption"]=> array(53) { [0]=> string(0) "" [1]=> string(11) "Palmas, Las" [2]=> string(6) "Zamora" [3]=> string(6) "Burgos" [4]=> string(8) "Córdoba" [5]=> string(8) "Albacete" [6]=> string(7) "Bizkaia" [7]=> string(5) "León" [8]=> string(6) "Lleida" [9]=> string(8) "Cáceres" [10]=> string(6) "Girona" [11]=> string(11) "Guadalajara" [12]=> string(9) "Cantabria" [13]=> string(5) "Jaén" [14]=> string(10) "Pontevedra" [15]=> string(6) "Teruel" [16]=> string(14) "Balears, Illes" [17]=> string(9) "Barcelona" [18]=> string(12) "Araba/Álava" [19]=> string(7) "Badajoz" [20]=> string(7) "Segovia" [21]=> string(6) "Cuenca" [22]=> string(7) "Melilla" [23]=> string(7) "Sevilla" [24]=> string(8) "Zaragoza" [25]=> string(6) "Madrid" [26]=> string(7) "Málaga" [27]=> string(16) "Alicante/Alacant" [28]=> string(20) "Castellón/Castelló" [29]=> string(5) "Ceuta" [30]=> string(6) "Cádiz" [31]=> string(6) "Huelva" [32]=> string(6) "Huesca" [33]=> string(7) "Granada" [34]=> string(5) "Soria" [35]=> string(8) "Asturias" [36]=> string(7) "Ourense" [37]=> string(9) "Tarragona" [38]=> string(10) "Valladolid" [39]=> string(6) "Murcia" [40]=> string(9) "Rioja, La" [41]=> string(8) "Gipuzkoa" [42]=> string(22) "Santa Cruz de Tenerife" [43]=> string(9) "Salamanca" [44]=> string(11) "Ciudad Real" [45]=> string(10) "Coruña, A" [46]=> string(18) "Valencia/València" [47]=> string(8) "Almería" [48]=> string(4) "Lugo" [49]=> string(6) "Toledo" [50]=> string(7) "Navarra" [51]=> string(6) "Ávila" [52]=> string(8) "Palencia" } } [36]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(6) "Choice" ["FieldName"]=> string(9) "Municipio" ["FieldNameAlt"]=> string(82) "Despliegue la lista para ver los municipios después de haber elegido la provincia" ["FieldFlags"]=> string(8) "67239936" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" } [37]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(9) "Localidad" ["FieldNameAlt"]=> string(10) "Localidad:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" } [38]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(2) "En" ["FieldNameAlt"]=> string(2) "En" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" } [39]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(1) "a" ["FieldNameAlt"]=> string(4) "día" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(1) "2" } [40]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(2) "de" ["FieldNameAlt"]=> string(2) "de" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "10" } [41]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(6) "Button" ["FieldName"]=> string(4) "sexo" ["FieldFlags"]=> string(5) "49152" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldStateOption"]=> array(3) { [0]=> string(6) "hombre" [1]=> string(5) "mujer" [2]=> string(3) "Off" } } [42]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(16) "Fecha nacimiento" ["FieldNameAlt"]=> string(29) "Fecha nacimiento (dd/mm/aaaa)" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" } [43]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(6) "Button" ["FieldName"]=> string(6) "lentes" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldStateOption"]=> array(2) { [0]=> string(3) "Yes" [1]=> string(3) "Off" } } [44]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(6) "Button" ["FieldName"]=> string(16) "condRestrictivas" ["FieldNameAlt"]=> string(24) "Condiciones Restrictivas" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldStateOption"]=> array(2) { [0]=> string(3) "Yes" [1]=> string(3) "Off" } } [45]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(6) "Button" ["FieldName"]=> string(8) "ValLimit" ["FieldNameAlt"]=> string(16) "Validez Limitada" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldStateOption"]=> array(2) { [0]=> string(3) "Yes" [1]=> string(3) "Off" } } [46]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(16) "Centro de Examen" ["FieldNameAlt"]=> string(17) "Centro de Examen:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "40" } [47]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(6) "Perfil" ["FieldNameAlt"]=> string(6) "Perfil" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "20" } [48]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(31) "Número de Centro de Formación" ["FieldNameAlt"]=> string(32) "Número de Centro de Formación:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "20" } [49]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(13) "Código Curso" ["FieldNameAlt"]=> string(13) "Código Curso" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "10" } [50]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(6) "Button" ["FieldName"]=> string(7) "tramite" ["FieldFlags"]=> string(5) "49152" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldStateOption"]=> array(4) { [0]=> string(12) "autorizacion" [1]=> string(3) "rpv" [2]=> string(7) "permiso" [3]=> string(3) "Off" } } [51]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(6) "Button" ["FieldName"]=> string(11) "transmision" ["FieldFlags"]=> string(5) "49152" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldStateOption"]=> array(6) { [0]=> string(10) "automatica" [1]=> string(4) "C197" [2]=> string(9) "AM3ruedas" [3]=> string(6) "manual" [4]=> string(3) "Off" [5]=> string(3) "B96" } } [52]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(6) "Button" ["FieldName"]=> string(16) "autorizacionMMPP" ["FieldFlags"]=> string(5) "49152" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldStateOption"]=> array(3) { [0]=> string(8) "prorroga" [1]=> string(9) "obtencion" [2]=> string(3) "Off" } } [53]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(6) "Button" ["FieldName"]=> string(10) "FormBasica" ["FieldFlags"]=> string(5) "49152" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldStateOption"]=> array(3) { [0]=> string(9) "reciclaje" [1]=> string(7) "inicial" [2]=> string(3) "Off" } } [54]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(6) "Button" ["FieldName"]=> string(13) "FormCisternas" ["FieldFlags"]=> string(5) "49152" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldStateOption"]=> array(3) { [0]=> string(9) "reciclaje" [1]=> string(7) "inicial" [2]=> string(3) "Off" } } [55]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(6) "Button" ["FieldName"]=> string(10) "FormClase1" ["FieldFlags"]=> string(5) "49152" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldStateOption"]=> array(3) { [0]=> string(9) "reciclaje" [1]=> string(7) "inicial" [2]=> string(3) "Off" } } [56]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(6) "Button" ["FieldName"]=> string(10) "FormClase7" ["FieldFlags"]=> string(5) "49152" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldStateOption"]=> array(3) { [0]=> string(9) "reciclaje" [1]=> string(7) "inicial" [2]=> string(3) "Off" } } [57]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(4) "año" ["FieldNameAlt"]=> string(11) "año actual" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(1) "4" } [58]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(6) "Button" ["FieldName"]=> string(8) "Imprimir" ["FieldNameAlt"]=> string(19) "Imprimir formulario" ["FieldFlags"]=> string(5) "65536" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" } [59]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(9) "teléfono" ["FieldNameAlt"]=> string(9) "teléfono" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "15" } [60]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(18) "correo electronico" ["FieldNameAlt"]=> string(19) "correo electrónico" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" } [61]=> array(8) { ["FieldType"]=> string(6) "Choice" ["FieldName"]=> string(6) "idioma" ["FieldNameAlt"]=> string(28) "Idioma de la prueba teórica" ["FieldFlags"]=> string(6) "131072" ["FieldValue"]=> string(2) " " ["FieldValueDefault"]=> string(2) " " ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldStateOption"]=> array(9) { [0]=> string(2) " " [1]=> string(10) "Castellano" [2]=> string(8) "Francés" [3]=> string(7) "Inglés" [4]=> string(10) "Valenciano" [5]=> string(8) "Catalán" [6]=> string(7) "Gallego" [7]=> string(7) "Euskera" [8]=> string(7) "Alemán" } } [62]=> array(7) { ["FieldType"]=> string(6) "Choice" ["FieldName"]=> string(15) "Tipo de permiso" ["FieldFlags"]=> string(6) "131072" ["FieldValue"]=> string(3) " " ["FieldValueDefault"]=> string(2) "EB" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldStateOption"]=> array(17) { [0]=> string(3) " " [1]=> string(1) "A" [2]=> string(1) "B" [3]=> string(1) "C" [4]=> string(1) "D" [5]=> string(2) "AM" [6]=> string(2) "D1" [7]=> string(2) "C1" [8]=> string(2) "A1" [9]=> string(2) "A2" [10]=> string(3) "EC1" [11]=> string(3) "ED1" [12]=> string(3) "LVA" [13]=> string(3) "LCM" [14]=> string(2) "EB" [15]=> string(2) "EC" [16]=> string(2) "ED" } } [63]=> array(4) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(5) "Elija" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" } [64]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(6) "Button" ["FieldName"]=> string(15) "Empadronamiento" ["FieldNameAlt"]=> string(27) "Verificación de residencia" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldStateOption"]=> array(2) { [0]=> string(3) "Off" [1]=> string(2) "On" } } [65]=> array(4) { ["FieldType"]=> string(6) "Button" ["FieldName"]=> string(17) "etiqueta tasa adr" ["FieldFlags"]=> string(5) "65536" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" } [66]=> array(4) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(15) "TASA OBTENCIÓN" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(6) "Center" } [67]=> array(4) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(8) "TASA ADR" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(6) "Center" } [68]=> array(4) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(8) "TASA RPV" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(6) "Center" } [69]=> array(4) { ["FieldType"]=> string(6) "Button" ["FieldName"]=> string(24) "etiqueta tasa OBTENCIÓN" ["FieldFlags"]=> string(5) "65536" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" } [70]=> array(4) { ["FieldType"]=> string(6) "Button" ["FieldName"]=> string(17) "etiqueta tasa RPV" ["FieldFlags"]=> string(5) "65536" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" } } ["storage":"ArrayObject":private]=> array(71) { [0]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(6) "DNINIE" ["FieldNameAlt"]=> string(8) "DNI/NIE:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "12" } [1]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(19) "País de nacimiento" ["FieldNameAlt"]=> string(20) "País de nacimiento:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "20" } [2]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(12) "Nacionalidad" ["FieldNameAlt"]=> string(13) "Nacionalidad:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "20" } [3]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(6) "Nombre" ["FieldNameAlt"]=> string(7) "Nombre:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "40" } [4]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(10) "Apellido 1" ["FieldNameAlt"]=> string(11) "Apellido 1:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "40" } [5]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(10) "Apellido 2" ["FieldNameAlt"]=> string(11) "Apellido 2:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "40" } [6]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(24) "Centro de reconocimiento" ["FieldNameAlt"]=> string(25) "Centro de reconocimiento:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "40" } [7]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(24) "Nombre de la autoescuela" ["FieldNameAlt"]=> string(25) "Nombre de la autoescuela:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "40" } [8]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(22) "Número de autoescuela" ["FieldNameAlt"]=> string(23) "Número de autoescuela:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "20" } [9]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(8) "Sección" ["FieldNameAlt"]=> string(9) "Sección:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "10" } [10]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(18) "Dígito de Control" ["FieldNameAlt"]=> string(19) "Dígito de Control:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "10" } [11]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(37) "Centro de formaciónInicial Reciclaje" ["FieldNameAlt"]=> string(38) "Centro de formación_Inicial Reciclaje" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "30" } [12]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(35) "Fecha inicio cursoInicial Reciclaje" ["FieldNameAlt"]=> string(37) "Fecha inicio curso:_Inicial Reciclaje" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(6) "Center" } [13]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(46) "Fecha fincertificación cursoInicial Reciclaje" ["FieldNameAlt"]=> string(49) "Fecha fin/certificación curso:_Inicial Reciclaje" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(6) "Center" } [14]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(39) "Centro de formaciónInicial Reciclaje_2" ["FieldNameAlt"]=> string(38) "Centro de formación_Inicial Reciclaje" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "30" } [15]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(37) "Fecha inicio cursoInicial Reciclaje_2" ["FieldNameAlt"]=> string(37) "Fecha inicio curso:_Inicial Reciclaje" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(6) "Center" } [16]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(48) "Fecha fincertificación cursoInicial Reciclaje_2" ["FieldNameAlt"]=> string(49) "Fecha fin/certificación curso:_Inicial Reciclaje" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(6) "Center" } [17]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(39) "Centro de formaciónInicial Reciclaje_3" ["FieldNameAlt"]=> string(38) "Centro de formación_Inicial Reciclaje" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "30" } [18]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(37) "Fecha inicio cursoInicial Reciclaje_3" ["FieldNameAlt"]=> string(37) "Fecha inicio curso:_Inicial Reciclaje" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(6) "Center" } [19]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(48) "Fecha fincertificación cursoInicial Reciclaje_3" ["FieldNameAlt"]=> string(49) "Fecha fin/certificación curso:_Inicial Reciclaje" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(6) "Center" } [20]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(39) "Centro de formaciónInicial Reciclaje_4" ["FieldNameAlt"]=> string(38) "Centro de formación_Inicial Reciclaje" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "30" } [21]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(37) "Fecha inicio cursoInicial Reciclaje_4" ["FieldNameAlt"]=> string(37) "Fecha inicio curso:_Inicial Reciclaje" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(6) "Center" } [22]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(48) "Fecha fincertificación cursoInicial Reciclaje_4" ["FieldNameAlt"]=> string(49) "Fecha fin/certificación curso:_Inicial Reciclaje" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(6) "Center" } [23]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(23) "Fecha aprobación curso" ["FieldNameAlt"]=> string(24) "Fecha aprobación curso:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" } [24]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(29) "Fecha fincertificación curso" ["FieldNameAlt"]=> string(31) "Fecha fin/certificación curso:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" } [25]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(9) "Tipo Vía" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "12" } [26]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(17) "Nombre de la vía" ["FieldNameAlt"]=> string(18) "Nombre de la vía:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "40" } [27]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(7) "Número" ["FieldNameAlt"]=> string(8) "Número:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "10" } [28]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(6) "Bloque" ["FieldNameAlt"]=> string(7) "Bloque:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "10" } [29]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(6) "Portal" ["FieldNameAlt"]=> string(7) "Portal:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "10" } [30]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(8) "Escalera" ["FieldNameAlt"]=> string(9) "Escalera:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "10" } [31]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(6) "Planta" ["FieldNameAlt"]=> string(7) "Planta:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "10" } [32]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(6) "Puerta" ["FieldNameAlt"]=> string(7) "Puerta:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "10" } [33]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(2) "KM" ["FieldNameAlt"]=> string(3) "KM:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(1) "8" } [34]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(14) "Código Postal" ["FieldNameAlt"]=> string(15) "Código Postal:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" } [35]=> array(7) { ["FieldType"]=> string(6) "Choice" ["FieldName"]=> string(9) "Provincia" ["FieldNameAlt"]=> string(43) "Despliegue la lista para ver las provincias" ["FieldFlags"]=> string(8) "71434240" ["FieldValue"]=> string(0) "" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldStateOption"]=> array(53) { [0]=> string(0) "" [1]=> string(11) "Palmas, Las" [2]=> string(6) "Zamora" [3]=> string(6) "Burgos" [4]=> string(8) "Córdoba" [5]=> string(8) "Albacete" [6]=> string(7) "Bizkaia" [7]=> string(5) "León" [8]=> string(6) "Lleida" [9]=> string(8) "Cáceres" [10]=> string(6) "Girona" [11]=> string(11) "Guadalajara" [12]=> string(9) "Cantabria" [13]=> string(5) "Jaén" [14]=> string(10) "Pontevedra" [15]=> string(6) "Teruel" [16]=> string(14) "Balears, Illes" [17]=> string(9) "Barcelona" [18]=> string(12) "Araba/Álava" [19]=> string(7) "Badajoz" [20]=> string(7) "Segovia" [21]=> string(6) "Cuenca" [22]=> string(7) "Melilla" [23]=> string(7) "Sevilla" [24]=> string(8) "Zaragoza" [25]=> string(6) "Madrid" [26]=> string(7) "Málaga" [27]=> string(16) "Alicante/Alacant" [28]=> string(20) "Castellón/Castelló" [29]=> string(5) "Ceuta" [30]=> string(6) "Cádiz" [31]=> string(6) "Huelva" [32]=> string(6) "Huesca" [33]=> string(7) "Granada" [34]=> string(5) "Soria" [35]=> string(8) "Asturias" [36]=> string(7) "Ourense" [37]=> string(9) "Tarragona" [38]=> string(10) "Valladolid" [39]=> string(6) "Murcia" [40]=> string(9) "Rioja, La" [41]=> string(8) "Gipuzkoa" [42]=> string(22) "Santa Cruz de Tenerife" [43]=> string(9) "Salamanca" [44]=> string(11) "Ciudad Real" [45]=> string(10) "Coruña, A" [46]=> string(18) "Valencia/València" [47]=> string(8) "Almería" [48]=> string(4) "Lugo" [49]=> string(6) "Toledo" [50]=> string(7) "Navarra" [51]=> string(6) "Ávila" [52]=> string(8) "Palencia" } } [36]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(6) "Choice" ["FieldName"]=> string(9) "Municipio" ["FieldNameAlt"]=> string(82) "Despliegue la lista para ver los municipios después de haber elegido la provincia" ["FieldFlags"]=> string(8) "67239936" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" } [37]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(9) "Localidad" ["FieldNameAlt"]=> string(10) "Localidad:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" } [38]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(2) "En" ["FieldNameAlt"]=> string(2) "En" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" } [39]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(1) "a" ["FieldNameAlt"]=> string(4) "día" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(1) "2" } [40]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(2) "de" ["FieldNameAlt"]=> string(2) "de" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "10" } [41]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(6) "Button" ["FieldName"]=> string(4) "sexo" ["FieldFlags"]=> string(5) "49152" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldStateOption"]=> array(3) { [0]=> string(6) "hombre" [1]=> string(5) "mujer" [2]=> string(3) "Off" } } [42]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(16) "Fecha nacimiento" ["FieldNameAlt"]=> string(29) "Fecha nacimiento (dd/mm/aaaa)" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" } [43]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(6) "Button" ["FieldName"]=> string(6) "lentes" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldStateOption"]=> array(2) { [0]=> string(3) "Yes" [1]=> string(3) "Off" } } [44]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(6) "Button" ["FieldName"]=> string(16) "condRestrictivas" ["FieldNameAlt"]=> string(24) "Condiciones Restrictivas" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldStateOption"]=> array(2) { [0]=> string(3) "Yes" [1]=> string(3) "Off" } } [45]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(6) "Button" ["FieldName"]=> string(8) "ValLimit" ["FieldNameAlt"]=> string(16) "Validez Limitada" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldStateOption"]=> array(2) { [0]=> string(3) "Yes" [1]=> string(3) "Off" } } [46]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(16) "Centro de Examen" ["FieldNameAlt"]=> string(17) "Centro de Examen:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "40" } [47]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(6) "Perfil" ["FieldNameAlt"]=> string(6) "Perfil" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "20" } [48]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(31) "Número de Centro de Formación" ["FieldNameAlt"]=> string(32) "Número de Centro de Formación:" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "20" } [49]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(13) "Código Curso" ["FieldNameAlt"]=> string(13) "Código Curso" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "10" } [50]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(6) "Button" ["FieldName"]=> string(7) "tramite" ["FieldFlags"]=> string(5) "49152" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldStateOption"]=> array(4) { [0]=> string(12) "autorizacion" [1]=> string(3) "rpv" [2]=> string(7) "permiso" [3]=> string(3) "Off" } } [51]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(6) "Button" ["FieldName"]=> string(11) "transmision" ["FieldFlags"]=> string(5) "49152" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldStateOption"]=> array(6) { [0]=> string(10) "automatica" [1]=> string(4) "C197" [2]=> string(9) "AM3ruedas" [3]=> string(6) "manual" [4]=> string(3) "Off" [5]=> string(3) "B96" } } [52]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(6) "Button" ["FieldName"]=> string(16) "autorizacionMMPP" ["FieldFlags"]=> string(5) "49152" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldStateOption"]=> array(3) { [0]=> string(8) "prorroga" [1]=> string(9) "obtencion" [2]=> string(3) "Off" } } [53]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(6) "Button" ["FieldName"]=> string(10) "FormBasica" ["FieldFlags"]=> string(5) "49152" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldStateOption"]=> array(3) { [0]=> string(9) "reciclaje" [1]=> string(7) "inicial" [2]=> string(3) "Off" } } [54]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(6) "Button" ["FieldName"]=> string(13) "FormCisternas" ["FieldFlags"]=> string(5) "49152" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldStateOption"]=> array(3) { [0]=> string(9) "reciclaje" [1]=> string(7) "inicial" [2]=> string(3) "Off" } } [55]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(6) "Button" ["FieldName"]=> string(10) "FormClase1" ["FieldFlags"]=> string(5) "49152" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldStateOption"]=> array(3) { [0]=> string(9) "reciclaje" [1]=> string(7) "inicial" [2]=> string(3) "Off" } } [56]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(6) "Button" ["FieldName"]=> string(10) "FormClase7" ["FieldFlags"]=> string(5) "49152" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldStateOption"]=> array(3) { [0]=> string(9) "reciclaje" [1]=> string(7) "inicial" [2]=> string(3) "Off" } } [57]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(4) "año" ["FieldNameAlt"]=> string(11) "año actual" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(1) "4" } [58]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(6) "Button" ["FieldName"]=> string(8) "Imprimir" ["FieldNameAlt"]=> string(19) "Imprimir formulario" ["FieldFlags"]=> string(5) "65536" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" } [59]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(9) "teléfono" ["FieldNameAlt"]=> string(9) "teléfono" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldMaxLength"]=> string(2) "15" } [60]=> array(5) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(18) "correo electronico" ["FieldNameAlt"]=> string(19) "correo electrónico" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" } [61]=> array(8) { ["FieldType"]=> string(6) "Choice" ["FieldName"]=> string(6) "idioma" ["FieldNameAlt"]=> string(28) "Idioma de la prueba teórica" ["FieldFlags"]=> string(6) "131072" ["FieldValue"]=> string(2) " " ["FieldValueDefault"]=> string(2) " " ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldStateOption"]=> array(9) { [0]=> string(2) " " [1]=> string(10) "Castellano" [2]=> string(8) "Francés" [3]=> string(7) "Inglés" [4]=> string(10) "Valenciano" [5]=> string(8) "Catalán" [6]=> string(7) "Gallego" [7]=> string(7) "Euskera" [8]=> string(7) "Alemán" } } [62]=> array(7) { ["FieldType"]=> string(6) "Choice" ["FieldName"]=> string(15) "Tipo de permiso" ["FieldFlags"]=> string(6) "131072" ["FieldValue"]=> string(3) " " ["FieldValueDefault"]=> string(2) "EB" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldStateOption"]=> array(17) { [0]=> string(3) " " [1]=> string(1) "A" [2]=> string(1) "B" [3]=> string(1) "C" [4]=> string(1) "D" [5]=> string(2) "AM" [6]=> string(2) "D1" [7]=> string(2) "C1" [8]=> string(2) "A1" [9]=> string(2) "A2" [10]=> string(3) "EC1" [11]=> string(3) "ED1" [12]=> string(3) "LVA" [13]=> string(3) "LCM" [14]=> string(2) "EB" [15]=> string(2) "EC" [16]=> string(2) "ED" } } [63]=> array(4) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(5) "Elija" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" } [64]=> array(6) { ["FieldType"]=> string(6) "Button" ["FieldName"]=> string(15) "Empadronamiento" ["FieldNameAlt"]=> string(27) "Verificación de residencia" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" ["FieldStateOption"]=> array(2) { [0]=> string(3) "Off" [1]=> string(2) "On" } } [65]=> array(4) { ["FieldType"]=> string(6) "Button" ["FieldName"]=> string(17) "etiqueta tasa adr" ["FieldFlags"]=> string(5) "65536" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" } [66]=> array(4) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(15) "TASA OBTENCIÓN" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(6) "Center" } [67]=> array(4) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(8) "TASA ADR" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(6) "Center" } [68]=> array(4) { ["FieldType"]=> string(4) "Text" ["FieldName"]=> string(8) "TASA RPV" ["FieldFlags"]=> string(1) "0" ["FieldJustification"]=> string(6) "Center" } [69]=> array(4) { ["FieldType"]=> string(6) "Button" ["FieldName"]=> string(24) "etiqueta tasa OBTENCIÓN" ["FieldFlags"]=> string(5) "65536" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" } [70]=> array(4) { ["FieldType"]=> string(6) "Button" ["FieldName"]=> string(17) "etiqueta tasa RPV" ["FieldFlags"]=> string(5) "65536" ["FieldJustification"]=> string(4) "Left" } } }